close
تبلیغات در اینترنت
راکت تنیس روی میز

ipingpongهمه چیز درباره پینگ پنگ
اطلاعات راکت تنیس روی میز   به طور کلی تمام رویه های راکت در دنیا به 4 دسته کلی تقسیم می شوند. صاف که رویه آنها صاف بوده و خاصیت چسبندگی و پیچ دهندگی دارد دسته دوم دانه کوتاه که روی آنها دانه دار می باشد اما اندازه دانه های آنها کوتاه و کلفت می باشد این دسته از رویه ها خواص مشابه رویه های صاف را داشته و شما می توانید به راحتی با انها تمامی تکنیک های تنیس روی میز را اجرا کنید اما بسته به نوع سرعت آنها به طور کلی مقداری از رویه های صاف کمتر بوده و در عوض کنترل آنها بیشتر می باشد ،مدل هایی از…

راکت تنیس روی میز

دوشنبه 23 مرداد 1391

اطلاعات راکت تنیس روی میز

 

به طور کلی تمام رویه های راکت در دنیا به 4 دسته کلی تقسیم می شوند. صاف که رویه آنها صاف بوده و خاصیت چسبندگی و پیچ دهندگی دارد دسته دوم دانه کوتاه که روی آنها دانه دار می باشد اما اندازه دانه های آنها کوتاه و کلفت می باشد این دسته از رویه ها خواص مشابه رویه های صاف را داشته و شما می توانید به راحتی با انها تمامی تکنیک های تنیس روی میز را اجرا کنید اما بسته به نوع سرعت آنها به طور کلی مقداری از رویه های صاف کمتر بوده و در عوض کنترل آنها بیشتر می باشد ،مدل هایی از آنها پیچ زیاد به توپ می دهند و مدل های دیگر پیچ کمتر می دهند،این دسته از رویه ها همیشه اسفنج داشته و پیچ را بر عکس نمی کنند ،فقط ممکن است اندازه پیچ دریافتی را کمتر یا زیاد تر کنند.دسته سوم رویه هایی هستند که دانه بلند بوده و در ایران به آنتی مشهور می باشند این رویه ها دانه بلند تری نسبت به دسته قبلی داشته و دانه های انها نرم تر بوده و بسته به نوع آنها ممکن است در روی دانه ها نیز آجهایی وجود داشته باشد،خاصیت اصلی این رویه ها معکوس کردن نوع پیچ توپ می باشد به این صورت که اگر شما پیچ زیر به سطح این رویه برخورد کند پیچ برگشتی پیچ رو می باشد و بالعکس. همچنین در مورد پیچ بغل نیز به همین صورت می باشد و حرکت آن بر عکس می شود.به کمک این رویه شما بیشتر باید دفاع نمایید و تکنیک های حمله ای مانند تک بک هند و لوپ بک هند با این رویه قابل اجرا نمی باشد این رویه ها در دو مدل ابر دار و بدون ابر(OX) که به ترتیب برای بازی از عقب میز و نزدیک مناسب است تولید می شود.بازی کردن با این رویه ها به مهارت خاصی احتیاج داشته و بیشتر بازیکنان دفاعی از این سبک بازی استفاده می نمایند.در دسته چهارم یا آخر مربوط به رویه هایی هستند که اصطلاحا به آنها آنتی پیچ گفته می شود این رویه ها سطح صافی داشته و مانند رویه های صاف می باشد اما سطح آن چسبندگی ندارد و به همین دلیل هر ضربه ای با هر مقدار و نوع پیچی در برخورد با این رویه پیچ خود را از دست می دهد و اصطلاحا پیچ آن خنثی می شود این خاصیتی است که بعضی از رویه های دانه کوتاه مانند باکسترFLA از شرکت DONIC نیز داشته و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین بازیکنان دفاعی و کنترلی پیدا کرده است.رویه های آنتی همیشه اسفنج داشته و از نظر شکل ظاهری مانند رویه های صاف می باشند.

·        گروه(OFF+……….DEF-) همانند بخش چوب راکت، این قسمت نشان دهنده سرعت رویه راکت می باشد و هر چه ازDEFensive به سمت OFFensive حرکت کنیم سرعت رویه بیشتر می شود و این مسئله از عواملی مانند نوع ،سفتی ،ضخامت اسفنج و نیز نوع و تکنولوژی لاستیک سرچشمه می گیرد.شکل زیر نشان دهنده این موضوع می باشد.

راکت پینگ پنگ

شکل4

  نوع اسفنج: به طور کلی هر رویه راکت از دو قسمت اسفنج و لاستیک تشکیل شده اسفنج رویه خصوصیت سرعت رویه را تعیین می کند و لاستیک رویه خصوصیت پیچ رویه را تعیین می کند.به طور کلی هرچه اسفنج رویه سفت تر باشد رویه سرعت بیشتری پیدا کرده و البته واضح است کنترل آن نیز کاهش می یابد همان طور که در قسمت چوب راکت توضیح داده شد به دلیل سفت تر شدن اسفنج رویه شما فرصت زمان کوتاه تری برای انجام تکنیک داشته و به همین دلیل باید سرعت خود را افزایش دهید پس ضربه شما پیچ کمتری گرفته و به تک شبیه می شود.اما اگر اسفنج مورد استفاده شما نرم تر باشد شما می توانید پیچ بیشتری به توپ دهید چون توپ زمان بیشتری در روی راکت شما می خوابد اما به همین دلیل سرعت آن کاهش می یابد پس بازیکنانی که بازی سرعتی دارند بهتر است بسته به نوع بازی و نظر مربی از اسفنج های متوسط و سفت استفاده کنند و بازیکنانی که بازی آنها تاکتیکی است و به مکان فرود توپ اهمیت می دهند از اسفنج های نرم و متوسط استفاده نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که هرچه بازیکن سابقه بازی بیشتری داشته باشند راحت تر می تواند با اسفنج های متوسط و سفت بازی کند چرا که سرعت اجرای تکنیک آنها بیشتر شده و می تواند به سرعت تکنیک مورد نظر را با پیچ کافی اجرا کند و به همین دلیل بهتر است بازیکنان مبتدی از رویه های با اسفنج نرم تر استفاده کنند.شکل زیر  تغییر اسفنج را با موارد مختلف نمایش می دهد.

راکت پینگ پنگ

شکل 5

·        نوع لاستیک: خواص فیزیکی لاستیک رویه باعث تعیین شدن پیچ رویه می شود. لاستیک رویه از نظر نوع به 3 دسته کلی تقسیم می شود.دسته اول حمله ای و پر پیچ مربوط به رویه هایی می باشد که صاف بوده و نیز شما می خواهید در بازی به کمک آن رویه ها حمله بکنید و پیچ دهید و استفاده از آنها برای هر 2 منظور می باشد.با کمک این دسته از رویه ها می توانید هم حمله کنید و هم دفاع،بیشتر رویه های موجود در بازاردنیا به دلیل سبک بازی بازیکنان که به حمله ای تغییر یافته از این گروه می باشد،دسته دوم کنترلی و پر پیچ مربوط به رویه هایی می باشند که کنترلی و دفاعی هستند اما به توپ پیچ می دهند و قابلیت خنثی کردن پیچ را ندارند تعدادی از این رویه ها ی این دسته صاف هستند تعدادی دانه کوتاه و تعدادی دیگر دانه بلند هدف اصلی این رویه ها کنترل توپ و پیچ دادن به آن می باشد.دسته سوم کنترلی رویه هایی هستند که کنترلی هستند اما خاصیت آنها به گونه ای است که پیچ توپ را خنثی می کنند و این دسته از رویه ها برای بازیکنان کنترلی و نیز بازیکنانی که در دریافت سرویس و پیچ های زیاد مشکل دارند مناسب می باشد در این دسته هم رویه های صاف مانند مانند Anti-40 و هم دانه کوتاه مانند Boxter-f1-A وجود دارد.

·        سرعت و کنترل: همانند قسمت چوب در قسمت رویه هم آیتمی به نام سرعت و کنترل وجود دارد.در این بخش بسته به نوع اسفنج رویه سرعت رویه تعیین می شود به طور معمول با افزایش سفتی اسفنج رویه سرعت رویه نیز افزایش یافته و کنترل آن کاهش می یابد البته سفتی اسفنج در میزان پیچ هم موثر است که در قسمت نوع اسفنج در مورد آن توضیح داده شد.در این بخش سعی شده تا تمامی محصولات موجود در بازار ایران به کمک سایت های معتبر تنیس روی میز دنیا بر اساس یک معیار مشخص سنجیده شوند و مشکل مختلف بودن معیار مقایسه آنها بر طرف شده و به همین منظور حداکثر عدد 120 و حداقل عدد صفر در نظر گرفته شده است.

·        پیچ:در مورد رویه پیچ یکی از خصوصیات فنی مهم در انتخاب رویه می باشد.پیچ به طور مستقیم با نوع لاستیک رویه در ارتباط است و در حقیقت همان چسبندگی رویه به سطح توپ و اصطکاک بین آنها می باشد که پیچ رویه را تعیین می کند.همان طور که در قسمت نوع اسفنج هم توضیح داده شد،نوع اسفنج می تواند در پیچ رویه موثر باشد هر چند تاثیر این مسئله در پیچ رویه از درجه دوم می باشد.به طور طبیعی هر چه اسفنج رویه نرم تر باشد در شرایط یکسان لاستیک رویه پیچ آن نیز بیشتر می باشد به همین دلیل بازیکنان دفاعی و کات کش برای پیچ و کنترل بیشتر از رویه های با اسفنج نرم تر استفاده می نمایند.حداقل در نظر گرفته شده برای پیچ عدد صفر و حداکثر آن 120 می باشد.

·        خاصیت موج دهی به توپ: این خصوصیت فنی مخصوص رویه هایی می باشد که دانه بلند و یا دانه کوتاه می باشند.به کمک این خاصیت تعیین دقیق نقطه فرود توپ برگشتی به راحتی امکان پذیر نمی باشد و اصطلاحا توپ گیج می زند این خاصیت به دلیل وجود  اج بر روی دانه ها و نوع آج و جهت آن می باشد و بیشتر رویه های دانه بلند مانند piranja از این خاصیت استفاده می کنند البته شرکت DONIC توانسته از این خاصیت در رویه های دانه کوتاه مانند Baxter f1-A استفاده نماید به این معنی که در هنگام استفاده از این رویه ها حریف شما نخواهد توانست مکان دقیق فرود توپ را تشحیص دهد و حریف شما دچار مشکل خواهد شد.البته بازیکنان کنترلی و دفاعی از این خاصیت استفاده می نمایند و برای این مسئله برای رویه های صاف و بازیکنان حمله ای کاربر ندارد.

·        ضخامت اسفنج: یکی از موارد دیگری که شاید اطلاعات کمتری در مورد آن وجود داشته باشد ضخامت اسفنج می باشد. به طور معمول ضخامت اسفنج برای رویه ها در تنیس روی میز دارای استانداردی می باشد و اندازه این استاندارد از صفر تا 6/2 میلیمتر می باشد که البته به تازگی ضخامت 6/2 میلیمتر هم ممنوع شده است والبته اندازه ی ضخامت رویه (لاستیک+اسفنج) نباید بیشتر از 4 میلیمتر باشد .به طور کلی با افزایش ضخامت اسفنج بدلیل خاصیتی فنری که در زمان برخورد توپ با رویه  ایجاد می کند قدرت آن قوی تر بوده و توپ را با نیروی بیشتری بر می گرداند به همین دلیل ضخامت MAX که 3/2 میلیمتر می باشد بیشتر مورد استفاده بازیکنان حمله ای می باشد و ضخامت های کمتر همان رویه مخصوص بازیکنان نیمه حرفه ای و آماتور می باشد. به تجربه ثابت شده که رویه هایی با ضخامت اسفنج بیشتر عمر بیشتری دارند.

رویه های دانه بلند (آنتی) به دو حالت بدون ابر (Ox) و با ابر هستند که ابر آنها معمولا حداکثر 3/1 میلیمتر می باشد البته بیشتر این اندازه نیز منع قانونی ندارد به شرطی که از حداکثر ضخامت رویه (4 میلیمتر) بیشتر نشود

 

بخشنامه جدید فدراسیون جهانیittf


بخشنامه ها داور در مورد
کنترل سر و صدا
Chemin د لا روشه 11، 1020 / Renens لوزان، سوئیس
تلفن +41 21 340 70 90 فاکس 41 21 340 70 99
پست الکترونیک: ittf@ittf.com
بخشنامه ها داور برای کنترل راکت

بخش 1:
معرفی
در مسابقات جهانی عنوان و حوادث ITTF تحریم، و همچنین در طول منطقه ای و یا
مسابقات قهرمانی قاره ای، راکت بررسی می شوند که با رعایت مقررات
در زیر مشخص شده و نتایج را به داور گزارش زیر که صلاحیت این دادگاه ها سر و صدا
کنترل ساکن است.
ورزشی خواهد شد با توجه به سیاست ها و روش ایجاد شده توسط هیئت مدیره مورد آزمون قرار
مدیران توصیه از کمیته تجهیزات و داوران و داوران
کمیته، تا اطمینان حاصل شود که راکت رعایت تمام مقررات ITTF از جمله، اما نه محدود
به ضخامت راکت پوشش، صافی و حضور مضر از ترکیبات آلی فرار
(VOC).
هدف از این بخشنامه ها داور در مورد کنترل راکت است که برای توصیف
روش برای آزمایش راکت و عواقب شکست.
پیوند به بیرون:
- قوانین و مقررات تنیس روی میز: ITTF کتاب، بخش 2
- مقررات مسابقات بین المللی ITTF کتاب، بخش 3
- بروشور فنی T9، روش های فنی برای دستیابی به اندازه گیری درست است.
- LARC، لیست پوشش راکت مجاز؛ است که در ITTF وب سایت منتشر شد.
روند آزمایش راکت باید به عنوان کم ممکن است با زمان آماده سازی دخالت
از بازیکنان قبل از مسابقه و آن را باید از شروع مسابقه را بیفزاید به تاخیر نیندازید.
با این حال، داور باید به تصمیم گیری بر اساس قوانین،
مقررات و بخشنامه ها
ITTF ممکن است جمع آوری و انتشار آمار در نتایج آزمون.
بخش 2:
مکان و زمان کنترل راکت
آزمایش راکت باید قبل از مسابقه در منطقه "تماس" انجام شده (محل رسمی برای
انتخاب توپ / پیراهن چک، و غیره). این وظیفه بازیکن را به ارائه راکت به
داوران در منطقه تماس در داخل بازیکنان توصیه محدودیت زمانی. را انتخاب کنید که وجود ندارد
راکت های خود را قبل از مسابقه یا پس از حد هم توصیه را به آنها ارائه خواهد شد خود را برای این عمل خود دارند
راکت پس از مسابقه تست شده و باید آگاه باشند از عواقب است.
محدودیت زمانی برای ارائه یک راکت به داوران در منطقه تماس قبل از مسابقه
می شود در شروع مسابقات اعلام شده است. محدودیت زمانی 20 دقیقه است
پیشنهاد اما باید به الزامات مسابقات اقتباس شده است.
صفحه 2
بخشنامه ها داور برای کنترل راکت

آزمایش برای VOC به اتفاق در یک محیط خاص در مرکز کنترل راکت
(RCC) است که باید در نزدیک به منطقه تماس واقع شده و مورد نیاز به ارسال
سازمان دهندگان در پیشبرد.
ورزشی که یک آزمایش راکت / قبل از بازی منتقل می کند می تواند در بازی استفاده شود. اگر
راکت یک آزمایش راکت / پس از بازی منتقل می کند، بازیکن متخلف خواهد بود مشمول
مجازات (پایین را ببینید).
همه بازیکنان حق دارند سر و صدا خود را به صورت داوطلبانه و بدون هر گونه مجازات ها در طول آزمایش
مسابقات با توجه به روش داده شده برای این مسابقات است.
قبل از واقعه شروع می شود، برگزارکنندگان مسابقات و تجهیز لازم
تسهیلات (تماس منطقه از جمله تجهیزات و RCC)، برای استفاده، در، یک روز قبل از
رقابت شروع می شود.
منطقه تماس را باید با نشانه های مختلف در محل برگزاری مسابقه شناخته شده است.
بخش 3:
در نظر گرفتن مقامات
داور ممکن است هماهنگی و سازمان آزمایش راکت به یکی از واگذار
/ معاون داوران که تعیین هماهنگ کننده راکت تست (RTC).
آزمایش راکت خواهد شد توسط داوران قبل از مسابقه انجام می شود.
بسته بر روی تعدادی از داوران و برنامه داوری، هر دو نامزد
داوران مسابقه به عهده دارند برای آزمایش راکت در منطقه تماس و یا اختصاص داده
داوران این وظیفه را به عهده بگیرد.
در مسابقات تعدادی از مقامات مسابقه باید با رعایت دستورات برای بازی
مقامات در جهان به عنوان، های المپیک و پارا المپیک بازی مختصر:
مسابقات جهانی عنوان: حداقل تعداد داوران = تعداد جداول * 4 + 4.
ITTF رویدادها تحریم: حداقل تعداد داوران = تعداد جداول * 3،5 + 4.
در حوادث که در آن آزمایش راکت انجام می شود، آزمایش راکت باید به عنوان یک شامل
جدول اضافی به منظور تعیین تعداد داوران مورد نیاز برای
رویداد ارسال کنید.
داور یا / داور معاون خود را مسئول تصمیم گیری پذیرش
بازی تجهیزات، از جمله هر گونه تحمل مجاز، و باید به داوران قبل از مشاوره
آغاز رقابت هر ورزشی که بیش از مقادیر ذکر شده در قوانین و یا
آیین نامه ها باید در فهرست کنترل راکت شکست در گزارش داور گنجانده شده است.
یک داوری خواهد شد برای تست VOC اختصاص داده خواهد شد و داور اختصاص یافته به کمک
هماهنگی آزمایش راکت در منطقه تماس و راکت برای تست VOC را انتخاب کنید. او / او خواهد بود
مسئول تست VOC و در دسترس باشد برای کمک به داوران برای تست کامل
لازم در RCC.
وظایف داور مسابقات
 آماده و چک اسناد و فرم های در پیش برای آماده سازی راکت و
کنترل را به مدیران تیم، بازیکنان و داوران توزیع شده؛
 liaises با برگزار کننده قبل از شروع مسابقه؛
صفحه 3
بخشنامه ها داور برای کنترل راکت

 بازرسی، در اسرع وقت پس از ورود به آمادگی راکت منطقه، منطقه تماس،
اتاق تست VOC و در دیدار مدیر مسابقات به بحث در مورد ترتیبات و همچنین
داوطلبان، خواهد کرد که کمک داوران در منطقه تماس و RCC
 به اطلاع داوران و مدیران تیم در طول جلسه جلسه توجیهی / هیئت منصفه در مورد سر و صدا
کنترل دادرسی و پاسخ تمام مربوطه؛
 ممکن است سر و صدا روش کنترل و تصمیم گیری به داور معاون واگذار؛
 تسلیم، پس از مسابقه، گزارش به ITTF (تعداد تست، شکست و خود را
دلایل و مشکلات دیگر).
وظایف داور اختصاص یافته به کنترل راکت
 در نظر دارد وظیفه فهرستی از داوران که به عنوان تست راکت قرار گرفتند (تماس با منطقه و RCC)
در رابطه با داور؛
 نظارت بر روند آزمایش راکت برای اطمینان آن را با مراقبت و دقت انجام شده،
 ثبت نتایج و اطلاع پخش / هیئت.
وظایف داوران
داوران باید برای انجام آزمایش راکت در منطقه تماس، ورزشی طولانی تر خواهد شد.
بررسی در منطقه بازی آزمایشات زیر واجب است:
ضخامت  (برای نتایج دقیق، دستگاه های الکترونیکی باید در دسترس باشد)
 LARC (پوشش مجاز توسط ITTF)
صافی  (برای نتایج دقیق، دستگاه های الکترونیکی باید در دسترس)
 پوشش راکت به حد مجاز نیز گسترش یافته است
 هر دیگر بی نظمی
تست VOC خواهد شد در یک اتاق جداگانه انجام می شود. ورزشی به VOC آزمایش خواهد شد
به صورت تصادفی توسط داور اختصاص داده و داوری مشخص شده انتخاب شده است. دیگر
آزمون خاص، در صورتی که تماس در حال حاضر انجام نمی شود، همچنین می خواهد انجام شود یعنی اگر تست صافی است
انجام شده در منطقه تماس و سر و صدا تحت نظر و موافق، این آزمون خواهد شد دوباره در RCC انجام می شود.
ورزشی که موفق به گذراندن آزمون خواهد شد پس از تست در منطقه تماس نگهداری می شود، در کیسه های کاغذی و یا
معادل، و داوری مسابقه راکت به بازیکنان تنها در دست
جدول.
ورزشی برای آزمایش در منطقه تماس قبل از مسابقه ارائه شده
 خواهد شد بلافاصله پس از مسابقه (بعد از آزمایش بازی) تست شده است.
 داوری مطلع آزمون پس از بازی وجود خواهد داشت و باید فقط برای چک کنید
بی نظمی های دیگر (به عنوان مثال آسیب به پوشش سر و صدا، پوشش به حد نیز گسترش یافته است
مجاز).
بازرسی دقیق از راکت خواهد شد بعد از مسابقه انجام می شود (نگاه کنید به آزمایش راکت در تماس
منطقه).
داوران تشخیص عیوب تولید و یا به قانون (از جمله به عنوان جوش
هندسه) هستند که در قوانین و یا مقررات گنجانده نشده، اما بر خلاف
مشخصات بروشور فنی (T9). این باید به داور، که خواهد شد به آن اشاره
ITTF اطلاع URC، که در آن ممکن است به اطلاع کمیته تجهیزات در صورت در نظر گرفته،
ضروری است.
صفحه 4
بخشنامه ها داور برای کنترل راکت

بخش 4:
کنترل راکت داوطلبانه و اجباری
قبل از مسابقه، داور تمام هیئت ها و مقامات، از جمله اطلاع رسانی
داوران، از جزئیات این روش کنترل سر و صدا است.
این اطلاعات شامل:
داوطلبانه و اجباری تست،
 روش برای آزمایش،
 ضرورت به لاستیک هوا جدید را به درستی،
 از ناحیه سر و صدا آماده سازی،
 محل از منطقه تماس و RCC، و
 تحریم می شود در صورت شکست راکت تحمیل
اگر بازیکن طرف تیغه و اسفنج با پیرایش، داور مسابقات را پوشش داده است
ممکن است با احتیاط و با دقت لازم پیرایش حذف به اندازه کافی برای انجام
آزمون، در حالی که به یاد که داوری خواهد شد که به آن متصل به درستی پس از آن. اگر
بازیکن یا مربی وجود داشته باشد، حکمیت ممکن است او را / او را به حذف پیرایش بپرسید.
آزمایش راکت داوطلبانه
- تست داوطلبانه در روز قبل از مسابقات، در دسترس است و همچنین در طول
مسابقات، که در آن تست باید اجباری فرایند آزمایش راکت را قطع نکنید.
بازیکنان باید با داور معاون اختصاص داده شده در مورد زمان مناسب برای برقراری ارتباط
تست داوطلبانه. به طور کلی، هر بازیکن ممکن است تنها دو راکت برای یک آزمون هر یک یا به ارمغان بیاورد
راکت دو بار در طول مسابقات مورد آزمایش قرار، با این حال داور مشخص شده
آزمایش های اضافی اجازه می دهد.
- راکت را مشاهده کنید دقت مورد بررسی قرار گیرد.
- تست های داوطلبانه ثبت خواهد شد به بررسی تعدادی از آزمونهای داوطلبانه توسط هر بازیکن.
نام بازیکن ثبت شده است و نه نتیجه.
- هیچ اقدام انضباطی علیه یک بازیکن است که راکت با شکست مواجه تست داوطلبانه گرفته خواهد شد.
آزمایش راکت اجباری
آزمایش راکت در مسابقات اجباری است و باید معمولا قبل از انجام
مطابقت داشته باشد. راکت تنها که در منطقه تماس به داوران قبل از ارائه
مسابقه، و در درون محدودیت زمانی، موضوع به بازرسی پس از مسابقه خواهد بود. بازیکنان
به راکت خود را در حال حاضر قبل از مسابقه باید آگاه باشند از عواقب را انتخاب کنید.
حوادث انفرادی
بازیکن باید برای ارسال راکت خود را به داوران در منطقه تماس، حداقل 20 دقیقه
قبل از زمان بازی برنامه ریزی شده است.
رویدادهای تیم
همه بازیکنان نامزد بازی تیم باید برای ارسال راکت خود را به داوران در
تماس مساحت حداقل 20 دقیقه قبل از اینکه زمان بازی تیم برنامه ریزی شده است.
عمومی
- هنگامی که جمع آوری راکت، داوران با احتیاط خواهد شد را توسط دسته راکت، اضافه کردن یک
توجه داشته باشید با نام از پخش، و نگه داشتن آنها در منطقه تماس یک بار آزمایش قبل از

بخشنامه ها داور برای کنترل راکت
بازی کامل شده است. راکت هستند و سپس توسط داوران مسابقه به گرفته
منطقه بازی، که در آن راکت ها در جدول بازی به بازیکن داده می شود.
- اگر راکت توسط داور مشخص شده، پذیرفته نیست، بازیکن ممکن است جایگزین استفاده کنید
سر و صدا، خواهد شد که پس از مسابقه تست شده است. اگر راکت جایگزینی پس از شکست خورد
مطابقت آزمون، تحریم در بخش 5 مجموعه خواهد شد توسط داور استفاده می شود.
- اگر لازم است برای یک بازیکن به تغییر / راکت خود را در طول بازی، داوران باید
جمع آوری راکت جایگزینی (ها) استفاده می شود، که پس از آن خواهد بود به تست پس از مسابقه.
- اگر یک بازیکن به ارمغان می آورد اواخر راکت به منطقه تماس قبل از مسابقه، سر و صدا خواهد بود
مورد آزمایش پس از مسابقه برای تست بعد از مسابقه، داوران مسابقه جمع آوری نمره
ورق همراه با سر و صدا به صورت کنترل و کیسه های قبل از مسابقه بازیکن باید
ترک تمام راکت های مورد استفاده در مسابقه، از جمله یکی از اصلی که ممکن است
در جدول جایگزین، زمانی که پس از اتمام مسابقه و داوران باید به جمع آوری
راکت از بازیکنان به یک آزمون پس از مسابقه بلافاصله داوران مسابقه
با احتیاط با دسته راکت استفاده می شود در مسابقه و محل آنها را در جداگانه
کیسه های کاغذی و یا معادل با نام بازیکن مشخص شده اند، و آنها را به RCC.
بازیکنان ممکن است راکت های خود را در منطقه فراخوان جمع آوری 10 دقیقه بعد.
- در مسابقه unplayed، بدون راکت را آزمایش می شود، مگر آنکه داور تصمیم می گیرد در غیر این صورت.
- در صورت شکست داور مشخص شده بلافاصله مطلع است.
بخش 5:
پیامدهای شکست در کنترل راکت اجباری
قبل از مسابقه
در صورت شکست آزمایش راکت اجباری قبل از مسابقه، داور تصمیم خواهد گرفت
که راکت می توان استفاده نمی شود و باید تعویض شود توسط یکی دیگر، که آن را نیز خواهد بود
آزمایش پس از مسابقه زیر خواهد بود به عنوان شکست در ورود به داور ثبت شده است.

VOC

صافی

ضخامت
بعد از مسابقه
در صورت شکست آزمایش راکت اجباری پس از مسابقه، داور خواهد شد که تصمیم می گیرید
بازیکن بازی را forfeits.
اگر این بازی را در سیستم رابین دور گروه، پخش کننده تلقی خواهد شد و از دست داده اند
تطبیق و / باید 0 امتیاز به جای 1 امتیاز به دست آوردن این دست.
اگر نگرانی های پس از مسابقه آزمایش راکت از بازی تعیین کننده (3 یا 4) فردی از
مسابقه تیم، تیم ها باید خواسته شود تا در جدول بازی صبر کنید تا آزمایش راکت است
به پایان رسید. اگر راکت آزمایش راکت می گذرد، هیچ اقدام دیگری لازم است و مسابقه
نتیجه می ایستد. اگر راکت بازیکن برنده می افتد، و سپس داور تصمیم خواهد گرفت که
پخش مسابقه forfeits، نتیجه معکوس شود و بعد برنامه ریزی شده مسابقه خواهد شد و سپس
پخش شوند.
شکست مکرر و مجازات اعمال بعد از هر شکست راکت کنترل
شکست در رابطه با VOC
- جریمه از بازی منحصر به فرد برای هر شکست برای اولین بار در آزمون پس از مسابقه است.
- جریمه از فرد یا تیم مسابقه که در آن یک بازیکن نتواند دو بار در هر زمان است.
- رد صلاحیت از مسابقات که در آن بازیکن نتواند سه بار در هر زمان است.
صفحه 6
بخشنامه ها داور برای کنترل راکت

ب هر شکست دیگر (ضخامت، صافی)
- جریمه از بازی منحصر به فرد برای هر شکست برای اولین بار در آزمون پس از مسابقه است.
- جریمه مسابقه فردی که در آن بازیکن نتواند دو بار در هر زمان.
- جریمه از بازی تیم که یک بازیکن نتواند سه بار.
- رد صلاحیت از مسابقات که در آن بازیکن چهار بار با شکست مواجه شده است.
نکته: تخلف VOC با انواع دیگر از شکست های انباشته شده است.
ج عدم ارائه راکت قبل از مسابقه
- راکت پس از مسابقه تست شده است.
بخش 6:
سیاست های عمومی در شکست های انباشته شده
پس از 4 انباشته شکست در هر جنبه ای از آزمایش راکت بالا را در یک دوره تحت پوشش
از چهار سال، دستگاه پخش ممکن است این رویداد، کامل، اما پس از آن اجرایی
کمیته بازیکن متخلف را به مدت 12 ماه تعلیق.
یادداشت ها:
1. اگر یک بازیکن نتواند دو آزمون در یک راکت کنترل، این تعداد به عنوان 1 شکست یعنی یک بازیکن
1 شکست یک راکت با شکست مواجه شد، هم ضخامت و هم آزمون VOC در همان
تست روش؛
2 بعد از هر مسابقه، انجمن پخش خواهد شد توسط ITTF از شکست
و تعدادی از شکست های انباشته شده توسط یک بازیکن؛
3. هر بازیکنی که یک آزمایش راکت در طی آزمایش های اجباری را با شکست مواجه خواهد شد بر روی ثبت نام
پایگاه داده در وب سایت ITTF است؛
4 پس از 4 شکست های انباشته شده بر روی هر جنبه ای از آزمایش راکت در یک دوره 4 ساله،
دستگاه پخش ممکن است این رویداد، کامل، اما پس از آن کمیته اجرایی خواهد شد
تعلیق بازیکن متخلف به مدت 12 ماه
5. ITTF باید پخش و اطلاع رسانی انجمن در نوشتن چنین تعلیق.
6. نرم افزار پخش معلق ممکن است در ظرف 21 روز درخواست تجدید نظر به دادگاه داوری برای ورزش
دریافت نامه ای از تعلیق، باید چنین حق درخواست تجدید نظر شود را مشاهده کنید،
تعلیق پخش به قوت خود باقی می ماند.
7. ITTF باید ثبت نام از تمام شکست های کنترل راکت حفظ کند.
8 این ثبت نام در تاریخ 1 سپتامبر 2010 آغاز شد.
موثر تاریخ: 1 سپتامبر تا سال 2012
داوران و کمیته داوران است