close
تبلیغات در اینترنت
بهترین راکت های پینگ پنگ

ipingpongهمه چیز درباره پینگ پنگ
اطلاعات راکت تنیس روی میز   به طور کلی تمام رویه های راکت در دنیا به 4 دسته کلی تقسیم می شوند. صاف که رویه آنها صاف بوده و خاصیت چسبندگی و پیچ دهندگی دارد دسته دوم دانه کوتاه که روی آنها دانه دار می باشد اما اندازه دانه های آنها کوتاه و کلفت می…