close
تبلیغات در اینترنت
رکوردبیشترین ضربه به توپ

ipingpongهمه چیز درباره پینگ پنگ
رکورد اول: کشاورز ۴۰ ساله چینی اهل شهر یوژو در استان هنان ( Ma Deqi ) توانایی شگفتی در گرفتن توپ پینگ پنگ با چاپستیک دارد،وی توانست ۴۰ توپ پینگ پنگ را با چاپستیک در یک دقیقه بگیرد و رکورد گرفتن بیشترین توپ پینگ پنگ با چاپستیک در دقیقه را بشکند. رکورد پیشین را نیز خودش در تلویزیون مرکزی چین با گرفتن ۱۷ توپ بدست آورده بود. Ma Deqi در حال گرفتن توپ پینگ پنگ با چاپستیک وی میگوید:من در آن برنامه تلویزیونی دستپاچه بودم و بنابراین نتیجه کار من خوب نشد. وی این کار را دو سال پیش آغاز کرد،هنگامی…

رکورد های ورزش پینگ پونگ

جمعه 23 تير 1391

رکورد های پینگ پونگ

رکورد ها:

کشاورز 40 ساله چینی با رکورد گرفتن توپ پینگ پونگ با چاپستیک...

ویدیو آنلاین یک پینگ پنگ باز را ببینید با رکورد رکوردبیشترین ضربه  به توپ با عرض راکت ...

پینگ پنگ باز استرالیایی با سن باور نکردنی...

و...

ادامه مطلب